A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Kalinin Andrey Alexandrovich Deputy director

 2. Kamancev Ivan Head of sector, researcher

 3. Kamantsev Ivan Andreevich Researcher

 4. Kanyukov Sergey Senior researcher

 5. Kazakov Aleksander

 6. Khudorozhkova Yuliya Viktorovna Senior Research Scientist

 7. Klimova Olga Researcher

 8. Kolmyikov Vladimir

 9. Kolobylin Yuri Mikhailovich Junior researcher

 10. Konovalov Anatoly Vladimirovich Head of laboratory, Chief researcher

 11. Konovalov Dmitry Anatol'evich Researcher

 12. Koroleva Lyubov Fedorovna Leading researcher

 13. Kruchkov Denis Researcher

 14. Kulikov Vladislav Arkadievich Senior researcher

 15. Kuteneva Svetlana Researcher

 16. Kuznetsov Aleksey Viktorovich Researcher, Head of (post-)graduate study