A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Kamancev Ivan

 2. Kanyukov Sergey

 3. Kazakov Aleksander

 4. Khalevitskiy Yuriy

 5. Khudorozhkova Yuliya Viktorovna Senior Research Scientist

 6. Klimova Olga

 7. Kokovikhin Evgeny

 8. Kolmyikov Vladimir

 9. Kolobylin Yuri Mikhailovich Researcher

 10. Konovalov Anatoly Vladimirovich Head of laboratory

 11. Konovalov Dmitry Anatol'evich Researcher

 12. Koroleva Lyubov Fedorovna Leading researcher

 13. Kosov Vladimir

 14. Kruchkov Denis

 15. Kulikov Vladislav Arkadievich Senior researcher

 16. Kuznetsov Aleksey Viktorovich Junior researcher