1. Bashurov Vjcheslav Vladimirovich Ingener

 2. Berezin Ivan

 3. Byval'tsev Sergey

 4. Davydova (Pozdejeva) Natalia Andrejevna Engineer

 5. Dvoynikov Dmitry

 6. Gorshkov Alexandr Vasilievich Researcher

 7. Kanyukov Sergey

 8. Khudorozhkova Yuliya Viktorovna Senior Research Scientist

 9. Klimova Olga

 10. Kokovikhin Evgeny

 11. Konovalov Dmitry Anatol'evich Researcher

 12. Kulikov Vladislav Arkadievich Senior researcher

 13. Kuznetsov Aleksey Viktorovich Junior researcher

 14. Lepikhin Sergey

 15. Lookin Nikolay Alekseevich Senior Research Scientist

 16. Malygina Irina Yurievna Senior researcher

 17. Matafonov Petr Petrovich Senior Research Scientist

 18. Mironov Vladimir

 19. Muyzemnek Olga

 20. Myasnikova Marina Researcher, Head of (post-)graduate study

 21. Nefedova Olga

 22. Nesterenko Anton Vladimirovich Researcher

 23. Osintseva Alevtina Leotievna Senior researcher

 24. Partin Alexander

 25. Povolotskaya Anna Moiseevna Secretary for research, senior researcher

 26. Privalova Valentina Victorovna

 27. Putilova Evgenia

 28. Savrai Roman Anatolievich Head of laboratory

 29. Shakirov Raul Nurovich Head of sector

 30. Smirnov Alexandr

 31. Smirnova Evgenia

 32. Solovei Vladimir

 33. Spevak Lev Fridrihovich Head of laboratory

 34. Titov Vladimir

 35. Vandyshev Aleksandr Borisovich Senior researcher

 36. Veretennikova (Golubkova) Irina Andreevna Junior researcher

 37. Vichuzhanin Dmitry Ivanovich Senior Research Scientist

 38. Volkov Sergey

 39. Vorontsov Andrey

 40. Yurkevich Andrey Vadilenovich Senior Research Scientist

 41. Zadvorkin Sergey Mikhaylovich Head of laboratory

 42. Zalazinskaya Ekaterina

 43. Zamaraev Lev Mikhailovich Senior Research Scientist