1. Konovalov Anatoly Vladimirovich Head of laboratory

  2. Smirnov Alexandr

  3. Muyzemnek Olga

  4. Partin Alexander

  5. Kanyukov Sergey

  6. Belozerov Georgy

  7. Khalevitskiy Yuriy