1. Zalazinskiy Aleksandr Georgievich Leading researcher

  2. Polyakov Andrey Petrovich Senior researcher

  3. Shveikin Vladimir Pavlovich Head of laboratory

  4. Byval'tsev Sergey

  5. Kolmyikov Vladimir

  6. Polyakov Pavel

  7. Berezin Ivan

  8. Zalazinskaya Ekaterina

  9. Titov Vladimir

  10. Agapitova Olesia

  11. Kruchkov Denis