1. Zadvorkin Sergey Mikhaylovich Head of laboratory

 2. Gorkunov Eduard Stepanovich Leading researcher

 3. Povolotskaya Anna Moiseevna Secretary for research, senior researcher

 4. Vladimirov Aleksandr Petrovich Leading researcher

 5. Lookin Nikolay Alekseevich Senior Research Scientist

 6. Khudorozhkova Yuliya Viktorovna Senior Research Scientist

 7. Subachev Yury

 8. Mushnikov Alexander

 9. Perunov Evgeny

 10. Klimova Olga

 11. Putilova Evgenia

 12. Trishin Vasiliy

 13. Cheremisina Elvira